MARK’S Marszałkowscy –
Razem dla lepszego jutra!

Jesteśmy świadomi swojego wpływu na środowisko i angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykorzystujemy efektywne technologie produkcji i podejmujemy działania mające na celu ochronę przyrody. Od 2019 roku uczestniczymy w projekcie „Resources SAVED by RECYCLING”, który pokazuje skuteczność recyklingu w ochronie zasobów naturalnych. Udział w tej inicjatywie potwierdza nasz wkład w ratowanie środowiska poprzez oszczędzanie zasobów i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

MARK'S Marszałkowscy nie ogranicza się jedynie do dostarczania produktów mięsnych najwyższej jakości. Jesteśmy bardzo zaangażowani w życie społeczności lokalnej, biorąc udział w różnych programach charytatywnych i społecznych. Dążymy do wspierania organizacji, które podejmują ważne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

Programy charytatywne i społeczne

Przykładamy dużą wagę do społecznego aspektu naszej działalności. Wspieramy różnorodne programy charytatywne, które pomagają potrzebującym. Działamy lokalnie i globalnie, angażując się w inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na społeczność.

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Dbamy o prowadzenie działalności biznesowej w sposób etyczny i zgodny z najwyższymi standardami społecznymi. Szanujemy prawa pracowników, promujemy równość oraz dbamy o zachowanie szacunku wobec siebie. Wspieramy instytucje społeczne i kulturalne, takie jak szkoły, przedszkola, szpitale, ośrodki sportowe, domy dziecka czy osoby prywatne.

Partnerstwo i współpraca z organizacjami

Współpraca z innymi organizacjami ma dla nas duże znaczenie. Nawiązujemy partnerstwa z instytucjami, które podzielają nasze wartości i cele. Dzięki temu możemy się wzajemnie wspierać i mieć realny wpływ na społeczność. Wspieramy wspólne wydarzenia charytatywne, akcje edukacyjne oraz inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości społecznej.