Wędzonki z szynki

1,0-2,0 kg

Szynka Walichnowska

1,0-1,7 kg

Szynka szlachecka

0,9-1,3 kg

Szynka dworska

1,5-2,2 kg

Szynka włoska

0,9-1,7 kg

Szynka z kotła

1,5-2,5 kg

Szynka dębowa

1,7-2,5 kg

Szynka pieczona

1,2-2,0 kg

Szynka z komina

Zobacz również